Hier vind je informatie over de route en tijden van de intocht van Sinterklaas. Hoe is de route van de aankomst in de Haven naar het Oude Raadhuis op de Markt?